Студентам

Трансперсональні психотерапевтичні напрями

Питання:

 1. Які ідеї об’єднують всі школи трансперсональної психотерапії.
 2. Як ви розумієте задачу психосинтеза «перебудова особистості навколо нового центру»?
 3. В чому полягає робота з субособистостями в психосинтезі?
 4. Опишіть сеанс холотропного дихання.
 5. Що спільного та відмінного ви бачите між холотропним диханням та ребьофінгом?

     Вправи для самостійної роботи:

 1. Згадайте моменти, коли у вас виникало відчуття, що існує щось, що більше вас і вашої ідентичності. Можливо, це були якісь активні вершинні переживання, споглядання чогось незвичайно прекрасного або ж духовні осяяння. Як подіяли на вас ці переживання? Чи мали вони тривалий вплив на ваше життя? Чому вони вас навчили?
 2. Психосинтетична автобіографія (за Йомансом письмово). Мета пропонованої роботи полягає в тому, щоб усвідомити, яким чином ваше минуле визначило ваше сьогодення і продовжує впливати на нього. Під автобіографією в даному випадку мається на увазі опис внутрішнього життя, а не просто фіксація зовнішніх подій; йдеться також про вивчення умов, подій та осіб, що визначили ваше життя, і аналізі ваших взаємин з ними, вашої ролі в цих взаєминах. Спробуйте відповісти в тексті на наступні питання:

Яким ви були на різних етапах свого життя? Як ви змінилися? Чи бачили вас оточуючі таким, яким ви бачили себе самі? Які маски являли ви світові? Як ви зраджували себе, щоб домогтися визнання оточуючих або щоб захиститися від них?

Як ви вирішили задачу визначення своєї статевої приналежності? Як ви відчули себе чоловіком або жінкою і чи змінилася ваша позиція з цього питання? Що вам подобається і що не подобається у вашій статі? Що б вам подобалося або не подобалося, якби ви були іншої статі?

Опишіть кризи зростання або поворотні пункти життя, після проходження яких ваше ставлення до неї змінилося. Нерідко такі події переживаються людьми як «випробування», «посвята» або «проба на міцність».

Чи не виявили ви в своєму житті якихось повторюваних комбінацій подій? Чи траплялося вам вступати в схожі конфлікти в несхожих ситуаціях? Чи отримали ви якісь уроки зі свого життєвого шляху? Які саме?

Опишіть події, які залишили в вас болючий слід: наприклад, хвороба, розлучення батьків. Як вони вплинули на вас?

Придумайте міф чи казку про своє життя. Запишіть і проиллюстрируйте її, зобразивши основних персонажів у формі архетипів. Як би ви їх назвали (назв може бути декілька)? Чи приймаєте ви свій життєвий досвід? У чому ви вбачаєте мету і сенс свого життя?

Література:

 1. Ассаджиоли Р. Психосинтез. Принципы и техники/ Пер. с англ. Е. Перовой.— М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002. — 416 с.
 2. Гроф C. За пределами мозга: рождение, смерть и трансценденция в психотерапии. — М.: ТПИ, 1994. – 504 с.
 3. Гроф C. Путешествие в поисках себя: измерения сознания и новые перспективы психотерапии и внутреннего исследования. — М.: ТПИ, 1995. – 342 с.
 4. Йоманс Т. Практические занятия по психосинтезу – М.: Гармония, 1993. – 50 с.
 5. Леонард Д., Лаут Ф. Ребефинг, или как познать и использовать всю полноту жизни / Пер. с англ. — СПб., 1993. – 192 с.
 6. Майков В., Козлов В. Трансперсональная психология: Истоки, история, современное состояние. – М.: ООО «Издательство АСТ» и др., 2004. – 603 c.
 7. Орр Л. Осознанное дыхание / Пер. с англ. – М.: ООО Издательский дом «София», 2005. – 208 с.
 8. Психосинтез и другие интегративные техники психотерапии / Ин-т психотерапии и консультирования «Гармония» ; под ред. А. А. Бадхена, В. Е. Кагана ; [пер. с англ.: М. Бадхен, М. Соловейчик, В. Тимохин]. — Москва : Смысл, 1997. — 296, [2] с.
 9. Уилбер К. Интегральная психология: Сознание, Дух, Психология, Терапия / К. Уилбер; Пер. с англ. под ред. А. Киселева. — М: ООО «Издательство ACT» и др., 2004. — 412 с.

 

Тілесно-орієнтовані

 психотерапевтичні напрями

Питання:

 1. Розкрийте поняття «мускульної броні» та «оргонної енергії».
 2. Як виглядає «здорова» людина на думку Лоуєна?
 3. Чим відрізняються система фізкультурних вправ від вправ в рамках тілесної терапії та чим відрізняється навчання танцу від танцевально-рухової терапії?
 4. Які ідеї об’єднують усі методи тілесної терапії?

Вправи для самостійної роботи:

 1. Підготуйте огляд одного з напрямів (усно).
 2. Де ви відчуваєте гнів, страх, горе, любов? (письмово)

Як ви дізнаєтеся, що вам добре, боляче, нудно або страшно? Як ви дізнаєтесь, що довіряєте або не довіряєте комусь? Як ви дізнаєтесь, що ви щасливі або сумні? Згадайте, коли ви останній раз плакали від сміху і останній раз гірко ридали. В обох ситуаціях сльози текли з очей, але хіба ви не знали, що це різні сльози? Звідки ви знали це – з роздуми або з відчуттів в тілі?

Наступного разу, коли ви будете сердитися, засмучуватися, боятися чи відчувати спокій, запитайте себе: якою частиною тіла я відчуваю це почуття? Які характерні відчуття у цього почуття?

Література:

 1. Лоуэн А. Терапия, которая работает с телом. – Санкт-Петербург, 2000.
 2. Малкина-Пых И.Г. Телесная терапия. Серия «Справочник практического психолога» – М.: «Эксмо», 2007 г.
 3. Райх В. Анализ личности. — М.: «Ювента», 1999. — 333 с.
 4. Райх В. Характероанализ / Пер. с англ. А. Боковикова. — М.: «Когито-Центр», 2006. — 368 с.
 5. Сандомирский М. Психосоматика и телесная психотерапия: Практическое руководство – М.: Независимая фирма «Класс», 2005. – 592 с.
 6. Телесно-ориентированная психотерапия. Хрестоматия / Автор-составитель Л. С. Сергеева. – СПб., 2000. – 290с.
 7. Тимошенко Г. В., Леоненко Е. А. Работа с телом в психотерапии. – М. Психотерапия, 2006. – 480с.
 8. Фельденкрайз М. Осознавание через движение. М. – СПб.: Университетская книга, 2000.
 9. Фрейджер Р., Фэйдимен Д. Личность. Теории, упражнения, эксперименты. – СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2004. — 608 с.
 10. Хрестоматия по телесно ориентированной психотерапии и психотехнике / Сост. В. Ю. Баскаков – М.: Смысл, 1997.
 11. Якубанеце Б. Руководство по телесно ориентированной психотерапии. – СПб.: Речь, 2000.

 

Транзактний аналіз

Питання :

 1. Опишіть типи життєвих позицій людини.
 2. Визначте транзакції, які пов’язані з конфліктом, з фліртом, з маніпуляцією.
 3. Як формується життєвий сценарій людини?
 4. Чим відрізняються інтимні, близькі стосунки між людьми і гра?

Вправи письмово:

 1. Визначення Его-стану. Напишіть по одному прикладу на кожен з трьох способів (Батько — Дорослий — Дитина) своєї поведінки, думок і почуттів за останню добу.
 2. Складіть свою егограмму. Ідея егограмми полягає в тому, щоб намалювати стовпчик над назвою кожного его-стану. Висота стовпчика вказує на те, скільки часу ви перебуваєте в кожній функціональній частині. Якщо ви працюєте в групі, то при складанні егограмми поділіться своїми думками з іншим членом групи. Працюйте швидко та інтуїтивно. Деякі люди вважають, що складена егограмма підходить до них в будь-якій ситуації. Інші вважають, що їм необхідно намалювати дві і більше різних егограмм. Можливо, у них вийдуть «домашня» і «робоча» егограмми. Якщо це підходить і для вас, то намалюйте обидві. Що ви дізналися про себе нового? Поясніть отримані егограмми людині, яка вас добре знає. Попросіть його намалювати вашу егограмму. Чого ви навчилися, порівнявши його егограмму зі своєю?
 3. Визначееня життєвого сценарію. Візьміть олівець і папір і напишіть відповіді на наступні питання. Працюйте швидко та інтуїтивно, записуючи перший відповідь, який прийде в голову. Яку назву у вашого сценарію? Що це за сценарій? Веселий або сумний? Переможний або трагічний? Цікавий чи нудний? Потім опишіть останню сцену: чим закінчується ваш сценарій?
 4. Робота з системою Рекету. Чи відчували ви минулого тижня рекетне почуття, яке не висловили і зберегли в собі? Якщо так, то ви зібрали марку. Яке рекетне почуття було написано на цій марці? Чи була це марка заздрості, тріумфу, злості, роздратування, печалі, безпорадності … якась ще? Чи велика у вас колекція почуттів подібного роду? Скільки часу ви плануєте збирати її? Коли ви збираєтеся обміняти вашу колекцію, що хочете отримати за неї?

Література:

 1. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. – СПб. – Москва: Университетская книга: АСТ, 1998.
 2. Берн Э. Трансакционный анализ и психотерапия – СПб., издательство «Братство», 1992. – 224 с.
 3. Гулдинг М., Гулдинг Р. Психотерапия нового решения: Теория и практика. (Библиотека психологии и психотерапии; Вып. 22) / Пер. с англ. В. М. Сариной. – М.: Класс, 1997.
 4. Малкина-Пых И.Г. Справочник практического психолога. Техники транзактного анализа и психосинтеза. – М.: Изд-во Эксмо, 2004. – 848 с.
 5. Стюарт Я., Джойнс В. Современный транзактный анализ. – СПб.: Социально-психологический центр, 1996.
 6. Харрис Т. Я О’кей – ты О’кей – Н. Новгород, Издательство: Академический проект, 2006.

Психодрама

Питання :

 1. Опишіть основні типи порушень рольового розвитку.
 2. Опишіть фази психодраматического дії.
 3. Порівняйте типи відносин в психотерапії: трансфер, «теле», емпатія.
 4. Охарактеризуйте специфіку психодрами як методу групової психотерапії з точки зору цілей і особливостей організації психотерапевтичного процесу.

Завдання:

 1. Оберіть техніку для розігріву на початку роботи групи і підготуйте для проведення в групі.

Література:

 1. Барц Э. Игра в глубокое: Введение в психодраму /Пер. с нем. К.Б. Кузьми-ной. – М.: Независимая фирма «Класс». – 96с.
 2. Бурлачук Л. Ф., Кочарян А. С., Жидко М. Е. Психотерапия. Учебник для ВУЗов. – СПб: Питер, 2007. – 480 с.
 3. Играть по-русски. Психодрама в России: истории, смыслы, символы (Коллективная монография)/ Составители Е.В. Лопухина, Е.Л. Михайлова – М.: Независимая фирма “Класс”, 2003. – 320 с.
 4. Келлерман П. Психодрама крупным планом: Анализ терапевтических механизмов /Пер. с англ. И.А. Лаврентьевой. – М.: Независимая фирма “Класс”, 1998. — 240 с.
 5. Киппер Д. Клинические ролевые игры и психодрама. — М.: ТОО «Независимая фирма «Класс», 1993. – 224 с.
 6. Лейтс Г. Психодрама: теория и практика. – М., 2007. – 263 с.
 7. Морено Я. Театр спонтанности. — Красноярск, 1993.

Гештальт-терапія

        Питання:

 1. Що мається на увазі під поняттям контакту та циклу контакту в гештальттерапії?
 2. Дайте визначення основним механізмам переривання контакту.
 3. Як працює парадоксальна теорія змін?
 4. Розкрийте зміст динамічної концепції особистості.
 5. В чому сутність експерименту як стратегії роботи?
 6. Знайдіть спільне і відмінне у роботі зі снами в психоаналізі, аналітичній терапії та гештальттерапії.

Вправи:

 1. Прочитайте и подготовьте одну из статей:

Бартош Е. Описание случая. «Я тебя прощаю»

Калитеевская Е.Феноменология близости

Калитеевская Е. Основные стратегии работы гештальт-терапевта

Кедрова Н.Б. Терапевтические отношения

Моховиков А.Психическая боль: природа, диагностика и принципы гештальт-терапии

Хломов Д. О вреде хороших чувств

Хломов Д. Н. Динамическая концепция личности в гештальт-терапии 

2. Ознакомьтесь с видео и выделите стратегии работы психотерапевта.

3. Письменно подготовьте описание своего примера цикла контакта и нескольких возможных эпизодов прерывания контакта.

 

Екзистенційна психотерапія

Питання:

 1. Визначте основні ідеї екзистенційного підходу.
 2. На поглядах яких філософів ґрунтується екзистенційна психотерапія?
 3. Опишіть чотири основні внутрішні конфлікти людини та пофантазуйте про можливості роботи з ними.
 4. Як ви розумієте наступні поняття: екзистенційна провина, екзистенційний вакуум, екзистенційна тривога.
 5. Розкрийте основні ідеї логотерапії В. Франкла
 6. Навидіть приклади роботи з техніками парадоксальної інтенції та дерефлексії.

Вправи для самостійної роботи:

 1. «Я приймаю відповідальність»

Пропонується до кожного твердженням додавати: «…і я беру відповідальність за це». Наприклад: «Я усвідомлюю, що рухаю своєю ногою … і я беру відповідальність за це». «Мій голос дуже тихий … і я беру відповідальність за це». «Тепер я не знаю, що сказати … і я беру відповідальність за незнання».

 1. «Відрізок мого життя»

На порожньому аркуші паперу накресліть відрізок. Один його кінець представляє ваше народження, інший – вашу смерть. Поставте хрестик на тому місці, де ви перебуваєте зараз. Поміркуйте над цим приблизно п’ять хвилин.

Література:

 1. Бьюдженталь Дж. Наука быть живым: Диалоги между терапевтом и пациентами в гуманистической терапии. – М.: Независимая фирма «Класс», 1998.
 2. Леонтьев Д. А. Психология смысла. – М.: Смысл, 1999.
 3. Лэнгле А. Person: Экзистенциально-аналитическая теория личности: Сборник статей: Пер. с нем.— М.: Генечс, 2005. — 159 с.
 4. Франкл В. Человек в поисках смысла. — М., 1999
 5. Франкл В. Основы логотерапии. Психотерапия и религия. – Санкт-Петербург. «Речь». 2000.
 6. Мэй Р. Любовь и воля. – Москва, «Ваклер». 1997.
 7. Мэй Р. Искусство психологического консультирования. – М.: «Класс», 1999. – 144 с.
 8. Ялом И. Экзистенциальная психотерапия. – Москва, «Класс». 1999.

Гуманістична терапія. Клієнт-центрована терапія К. Роджерса. А.Маслоу – психотерапія на межі гуманістичного і трансперсонального підходів

Характерні риси гуманістичного напряму психотерапії

Визнаючи досягнення інших напрямів психотерапії, представники гуманістичного напряму справедливо вважають, що і психоаналітичні, і поведінкові підходи недостатньо довіряють самій людині, нав’язуючи їй певні форми аналізу і дії. На відміну від них, представники гуманістичної терапії шукають головні резерви в особистості самої людини, в закладених в ній силах добра, психічного здоров’я і прагненні до вдосконалення.

Тому свою головну задачу терапевти-«гуманісти» бачать в створенні умов, стосунків, які сприятимуть розкриттю власних резервів людської особистості. Особистість і суспільство, на думку «гуманістів», не знаходиться в конфлікті, навпаки, в особистості закладено прагнення до об’єднання з собі подібними, потреба в любові, дружбі, співпраці. Важливо тільки розкрити ці тенденції і створити атмосферу захищеності і безпеки для їх природного прояву.

Х. Ансбахер виділив шість характерних рис гуманістичної психології:

1) вирішальна роль творчої сили людини;

2) антропоморфна модель людини;

3) розвиток людини визначають швидше цілі, ніж причини;

4) холістичний, а не «елементний» підхід до людини;

5) необхідність прийняття до уваги людської суб’єктивності думок, точок зору, свідомих і несвідомих імпульсів людини;

6) психотерапія заснована головним чином на хороших людських відносинах.

Виразником головних ідей гуманістичного напряму є школа К. Роджерса.

Питання:

 1. Як ви бачите історичне підґрунтя виникнення гуманістичної психотерапії. Якими е головні особливості напряму?
 2. Опишіть повноцінно функціонуючу особистість.
 3. Як формується і виявляється невроз згідно з баченням Роджерса?
 4. Назвіть основні приципи работи клієнт-центрованого психотерапевта.
 5. Що є результатом клієнт-центрованої психотерапії?
 6. Визначте різницю між дефіцітарним способом життя і метаобразом життя.
 7. Чим відрізняється точка зору А. Маслоу на природу людини від точки зору З. Фрейда?
 8. Назвіть деякі з основних характеристик самоактуалізованих людей. Як А. Маслоу виділив ці характеристики?  

  Вправи (письмово) 1.Я-Реальне і Я-Ідеальне Нижче наводиться список можливих характеристик особистості. Розділіть лист на чотири колонки, в лівій напишіть стовпчиком прикметники, в інших робіть відмітки. У першій (реальне я) відзначте ті характеристики, які відповідають вашому уявленню про себе, незалежно від того, що думають про вас інші. У наступній колонці відзначте ті якості, які, як вам здається, вказали б люди, що знають вас. В останній колонці (ідеальне я) відзначте ті якості, які описували б вас найкращим чином.

  Список прикметників: бадьорий, завзятий, галасливий, відповідальний, той, що парує в хмарах, неспокійний, вимогливий, чванливий, щирий, чесний, збудливий, незрілий, сміливий, той, що шкодує себе, честолюбний, спокійний, індивідуалістичний, серйозний, доброзичливий, зрілий, артистичний, розумний, забавний, ідеалістичний, теплий, розслаблений, чутливий, сексапільний, активний, милий, егоїстичний, проникливий, ніжний, самовпевнений.

  Ми не є таким, як описують ці прикметники, весь час, так що не хвилюйтеся з приводу того, що, назвавши себе бадьорим, ви не завжди бадьорі.

  Тепер ви можете відмітити ті прикметники, де виникає певна розбіжність між стовпцями.  Це – можливі моменти неконгруентності у вашому житті.

2. Проаналізуйте письмово наступний діалог терапевта з клієнтом за допомогою статті «Сессия Карла Роджерса с Глорией: анализ вербальных вмешательств»

Карл: Сейчас я более готов к нашему разговору. Я не знаю, о чем мы будем с Вами говорить, мы ведь пока успели только поздороваться друг с другом. Но что бы Вы не сказали, я готов Вас выслушать. (Пауза.)
Джен: У меня две проблемы. Первая — это страх перед браком и рождением детей. Вторая — это старение. Мне трудно заглядывать в будущее, оно очень пугает меня.
Карл: Получается, что у Вас две главные проблемы. Я не знаю, какую же из них Вы выберете первой.
Джен: Думаю, что сейчас я хотела бы обсудить проблему старения. С нее я скорее и начну. Если Вы сможете помочь мне в этом, я буду Вам очень благодарна.
Карл: Не могли бы Вы рассказать мне немного больше о Вашем страхе перед старением? Когда Вы становитесь старше, что происходит?
Джен: Я чувствую, что близка к панике. Мне 35 лет, и мне осталось всего пять лет до сорока. Это трудно объяснить. Я хожу вокруг да около, а мне хочется убежать от всего этого.
Карл: Достаточно страха, чтобы Вы действительно… он действительно вызывает в вас панику.
Джен: Да, и он подрывает мою уверенность в себе как человеке. (Карл: Мм-гм.) Это началось только в последние 18 месяцев, может, два года, когда я вдруг осознала: черт, все наваливается на меня. Почему я чувствую себя так?
Карл: И раньше Вы всего этого особенно не чувствовали, до этих, возможно, полутора лет тому назад. (Пауза.) Произошло ли в то время что-то особенное, что могло вызвать это?

Джен: На самом деле я не могу ничего такого вспомнить. Ну, моя мама умерла в пятьдесят три (Карл: Мм-гм.), и она была очень молодой и яркой во всех отношениях женщиной. Но я думаю, может быть, мои проблемы все-таки как-то связаны с этим. Я не знаю.
Карл: Может Вы чувствуете, что, если Ваша мать умерла так рано, то это может случиться также и с Вами. (Пауза). И время начинает казаться летящим слишком быстро.
Джен: Да!

Джен: Когда я смотрю на жизнь моей мамы, а она была такой талантливой, то вижу, что ближе к концу, к сожалению, она стала очень желчной женщиной. Мир отнял у нее радость. А сейчас я не хочу оказаться в такой ситуации. И в данный момент я еще не нахожусь в ней. У меня очень полная жизнь — и волнующая, и грустная временами. Я многому научилась и мне предстоит многому учиться. Но — я на самом деле чувствую, что то, что случилось с моей матерью, теперь происходит со мной.
Карл: То есть остается что-то в роде дурного предчувствия. Часть Вашего страха можно сформулировать так: «Вот что случилось с моей матерью, и не следую ли я теперь по этому же пути (Джен: Да, верно.) и не буду ли я, возможно, чувствовать такую же ненужность и бесполезность?»
Джен: (Длинная пауза.): Вы хотите задать мне побольше вопросов, потому что, как я понимаю, это поможет вам вытянуть из меня больше информации? Но я просто не могу — все как смерч (Карл: Мм-гм.) крутится вокруг.
Карл: Все в Вас просто так быстро ходит кругами, что Вы на самом деле не знаете, где (Джен: Где начать.) остановиться. Я не знаю, хотите ли Вы еще поговорить о Вашем отношении к жизни матери, о Вашем страхе в связи с этим, или о чем?

Джен: Чем старше я становлюсь, тем острее я чувствую ситуацию брака. Теперь я не знаю, связаны ли эти две проблемы.То есть когда люди просто встечаются… Я не знаю… Но когда я думаю, что выйду замуж, и у меня будут определенные обязательства и дети, — все это мне кажется очень, очень страшным. И этот страх растет с годами….
Карл: Это страх обязательств и страх иметь детей? И все это кажется нарастающим страхом, все эти страхи кажутся усиливающимися.
Джен: Да. Я не боюсь обязательства. К примеру, когда оно оказывается частью моей работы, дружеских отношений, каких-то определенных дел. Но брак для меня очень…
Карл: То есть Вы не безответственный человек или что-нибудь в этом роде… (Джен: Нет, совсем нет.). У Вас есть обязательства на работе, в отношениях с друзьями. И лишь вступление в брак — это ужасно как ад.

(для роздумів)  Ваші власні вершинні переживання.

Спробуйте чітко згадати одне з вершинних переживань у вашому житті – радісний, щасливий, блаженний момент, який виділяється у вашій пам’яті. Згадайте момент, щоб оживити це переживання. А тепер обміркуйте наступні питання:

 1. Чим було викликано це переживання? Чи було щось незвичайне в обстановці, яка його викликала ?
 2. Що ви відчували в той момент? Чи відрізнялося це почуття від ваших звичайних переживань – емоційно, фізично або інтелектуально?
 3. Вам не здалося, що ви не такий, як звичайно? Чи не здався вам іншим світ навколо вас?
 4. Як довго тривало це переживання ? Що ви відчували після?
 5. Чи мало це переживання тривалий вплив на вас (на ваш кругозір або на взаємини з іншими)?
 6. Як ваше власне переживання співвідноситься з теоріями Маслоу про вершинних переживаннях і людську природу?

Щоб отримати більш чітке уявлення про вершинні переживання, порівняйте ваші переживання з переживаннями інших. Зверніть увагу і на різницю, на схожість цих переживань. Чи є різниця в переживаннях результатом того, що ситуації були різні, особистості були не схожі або ж їх викликали зовсім інші причини? Як схожість переживань співвідноситься з ідеями А. Маслоу або з людським потенціалом в загальному розумінні?

Література:

 1. Бондаренко О. Ф. Психологічна допомога особистості: Навчальний посібник для студентів старших курсів психологічних факультетів та відділень університетів. ¾ Х.: Фоліо, 1996. ¾ 237 с.
 2. Бурлачук Л. Ф., Кочарян А. С., Жидко М. Е. Психотерапия. Учебник для ВУЗов. – СПб: Питер, 2007. – 480 с.
 3. Карл Роджерс и его последователи: психотерапия на пороге XXI века /Под. Ред. Дэвида Брэзиера. Пер. с англ. – М.: Когито-Центр, 2005.
  1. Маслоу А., Дальние пределы человеческой психики – СПб.: Евразия, 2002г. – 432 с.
  2. Маслоу А. Мотивация и личность. — СПб.: Питер, 2008.
  3. Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы / Пер. с англ. – М.: Смысл, 1999. – 425 с.
 4. Прохазка Дж., Норкросс Дж. Системы психотерапии. – СПб.: Прайм-Еврознак, 2005 г. – 384 стр.
 5. Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека: Пер. с англ./ Общ. ред. и предисл. Исениной Е.И.. – М.: Издательская группа «Прогресс», «Универс», 1994. – 480 с.
 6. Роджерс К. Консультирование и психотерапия: Новейшие подходы в области практической работы: Пер. с англ. – М.: Психотерапия, 2008.
 7. Фрейджер Р., Фэйдимен Д. Личность. Теории, упражнения, эксперименты. – СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2004. — 608 с.

Когнітивна та когнітивно-поведінкова терапія

Питання :

Назвіть головні ідеї, які лежать в основі поведінкової терапії

Назвіть головні ідеї, які лежать в основі когнітивної терапії.

Проаналізуйте основні кроки в роботі РЕТ-терапевта.

Опишіть стратегії виявлення автоматичних думок клієнта в когнітивній терапії А. Бека

Вправи для письмової роботи:

 1. Наведіть п’ять прикладів зі свого життя, в яких ваші думки (В) викликали хворобливі емоції (С). Опишіть їх в термінах ABC.

 1. Патерни негативного мислення

Спробуйте провести наступний експеримент, який дозволить вам глибше зрозуміти ваші патерни негативного мислення.

Коли ви відчуваєте тривогу, депресію, коли ви засмучені або вам просто трохи сумно, поспостерігайте за думками, що спонтанно виникають та зникають у вашій свідомості. Дозвольте думкам приходити і йти не намагаючись будь-яким чином їх змінити. Просто відстежуйте їх протягом декількох хвилин.

Візьміть аркуш паперу і розділіть його на наступні три колонки: автоматичні думки, когнітивні викривлення, і раціональні реакції. У першій колонці (автоматичні думки) записуйте думки або повторювані теми в порядку їх появи. Потім переглянете свій список і в другій колонці ідентифікуйте спотворення, що містяться в кожній думці з першої колонки. Придумайте і вкажіть у третій колонці для кожної думки раціональну заміну, використовуючи об’єктивні, нейтральні описи.

По желаниюприготовить несколько упражнений и провести на паре в группе, пользуясь учебником Малкиной- Пых или книгой МакМаллина

Література:

 1. Бек Дж. Когнитивная терапия: полное руководство. — М.: «Вильямс», 2006. — 400 с.
 2. Бек А., Фримен А. Когнитивная психотерапия расстройств личности. – СПб.: Питер, 2002.
 3. Бондаренко А. Ф. Психологическая помощь: Теория и практика. – Киев, 1997. – С. 67-80.
 4. Залевский Г.В. Основы современной бихевиорально-когнитивной терапии и консультирования. – Томск, ЦПКЖК, 2002. – 112 с.
 5. Карвассарский Б.Д. Психотерапия. – М., 1985. – С. 113-117.
 6. МакМаллин Р. Практикум по когнитивной терапии/пер. с англ. Т.Саушкиной. – СПб.: Речь, 2001. – 560 с.
 7. Мейхенбаум Д. Эволюция когнитивно-бихевиоральной терапии: Ее истоки, принципы и примеры из клинической практики // Эволюция психотерапии. – М., 1998. – С. 380-396.
 8. Федоров А.П. Когнитивно-поведенческая психотерапия. — СПб.: Питер, 2002. – 352 с.
 9. Шавердян Г.М. Основы психотерапии. – СПб.:Питер, 2007. – 208 с.
 10. Эллис А., Драйден У. Практика рационально – эмоциональной поведенческой терапии. 2-е изд./ Пер. с англ. Т. Саушкиной. – СПб.: Издательство «Речь», 2002. – 352 с.

 

Гуманістичний психоаналіз. Символдрама.

Питання:

 1. Яким чином теорії гуманістичного психоаналізу модифікують психоаналітичний підхід З. Фрейда до особистості?
 2. Як пояснює К. Хорні відмінності між нормальною і невротичною особистістю з позиції невротичних потреб або тенденцій?
 3. Який тип батьківських установок в теорії К. Хорні загрожує або підриває потребу дитини в безпеці?
 4. Чи згодні ви з думкою Е. Фрома про те, що більшість людей сьогодні насолоджуються значною свободою і самостійністю, але платять за це самотністю, відсутністю почуття безпеки і відчуженістю.
  1. Опишіть методологічне підґрунтя, на якому утворилась і розвивається символдрама.
  2. Чим символдрама відрізняється від інших шкіл в рамках психодинамічного напряму, а чим схожа з ними?
  3. Якими є основні мотиви для імагінації та як відбувається їх уявлення?

С собой на пару — карандаши, фломастеры или краски.

По желанию прочитать и рассказать статью

Література:

Калина Н.Ф. Основы психоанализа. – М.: «Рефл-бук», К.: «Ваклер». 2001. – 352 с.

Куттер П. Современный психоанализ. Введение в психологию бессознательных процессов. Б.С.К. Санкт-Петербург. 1997.

Психоаналитические термины и понятия: Словарь/Под ред. Б.Э. Мура и Б.Д. Фаина. Москва, «Класс», 2000. – 304 с.

Фрейджер Р., Фэйдимен Д. Личность. Теории, упражнения, эксперименты. – СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2004. — 608 с.

Фромм Э. Иметь или быть? — М., 1990.

Фромм Э. Душа человека — М., 1992.

Фромм Э. Человек для себя. — Минск, 1992. – 252 с.

Фромм Э. Психоанализ и этика. – М., 1993, М., 1998.

Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. — М., 1994, М., 1998.

Хорни К. Женская психология. – СПб, Восточно-Евр. институт психоанализа, 1993.

Хорни К. Наши внутренние конфликты. Конструктивная теория невроза. // Психоанализ и культура. Избранные труды Карен Хорни и Эриха Фромма. – М., 1995.

Хорни К. Самоанализ. ЭКСМО-Пресс, 2002. – 448 с.

Боев И.В., Обухов Я.Л. Символдрама: коррекция личностных и поведенческих нарушений : монография.- Ставрополь: Сервисшкола, 2009. – 167 с.

Обухов Я.Л. Символдрама: Кататимно-имагинативная психотерапия детей и подростков. – М., “Эйдос” 1997.

Обухов Я. Символдрама: введение в основную ступень – Ростов-на-Дону: ООО «Мини Тайп», 2005.

Обухов Я.Л. Символдрама и современный психоанализ. Сборник статей. – Харьков: Регион-информ, 1999.

Лёйнер Х. Кататимное переживание образов: Основная ступень; Введение в психотерапию с использованием техники сновидений наяву; Семинар: Пер. с нем. – М.: Эйдос, 1996. – 253 с.

Індивідуальна психотерапія А. Адлера

406 гр. доп. задание — проанализировать сон по Адлеру используя информацию из книг Адлер Альфред — «Практика и теория индивидуальной психологии» и «Наука жить»

Питання:

 1. У чому сутність ідей А. Адлера про почуття неповноцінності та компенсації?
 2. Опишіть фактори, які сприяють загостренню комплексу неповноцінності і почуття зверхності.
 3. Як трактується соціальний інтерес в індивідуальній психології?
 4. Які основні завдання терапії, сформульовані в рамках індивідуальної психології?
 5. Порівняйте основні подібності та відмінності між класичним психоаналізом З. Фрейда та індивідуальною психологією А. Адлера.

Завдання для самостійної роботи: Викласти і проаналізувати власні ранні спогади. Інструкція до викладення спогаду: «Запишіть ваш найбільш ранній дитячий спогад. Зробіть це як можна докладніше, описуючи навіть те, що вам видається не дуже значущим. Спогад повинен бути конкретним випадком, а не узагальненням того, що часто відбувалося. Описуйте тільки те, що відбувалось до восьми років» .

Література:

 1. Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии. Лекции по введению в психотерапию для врачей, психологов и учителей. – М., Изд-во Института Психотерапии, 2002. – 214 с.
 2. Малкина-Пых И.Г. Справочник практического психолога. – М.: Эксмо, 2008. – 848 с.
 3. Прохазка Дж., Норкросс Дж. Системы психотерапии. – СПб.: Прайм-Еврознак, 2005. – 384 с.
 4. Сидоренко Е. Терапия и тренинг по Альфреду Адлеру. СПб.: Речь, –
 5. Фрейджер Р., Фэйдимен Д. Личность. Теории, упражнения, эксперименты. – СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2004. — 608 с.

  Порядок анализа ранних воспоминаний

        На 1-м этапе фиксируются содержательные категории и выдвигаются гипотезы.

  На 2-м этапе предлагается прочитать все гипотезы, записанные на I этапе, и вычеркнуть те из них, которые опровергаются какими-либо другими элементами воспоминания.

  На 3-м этапе предлагается сосредоточиться удобным для себя способом и попытаться постичь формулы жизненного стиля автора воспоминаний. Работать поначалу лучше в режиме мозгового штурма — продуцировать любые идеи и записывать их, не критикуя.

       На 4-му этапу анализа, мы переходим к  исследованию вместе с автором ранних воспоминаний той жизненной формулы, которую мы составили, — то это означает, что от диагностической, исследовательской задачи мы переходим к задаче психотерапевтической, а это требует уже другого договора с клиентом, других условий и других методов работы.

  1-й этап —  фиксируются содержательные категории и выдвигаются гипотезы.
  Присутствующие в воспоминаниях люди:

       1.1. Мать.
  Имеет значение присутствие матери в ранних воспоминаниях и ее отсутствие.
  а) присутствие матери в ранних воспоминаниях проявляется у человека с жизненным стилем избалованного ребенка;
  б) мать может присутствовать в ранних воспоминаниях тех субъектов, которые испытывали недостаток ее внимания;
  в) мать может присутствовать в ранних воспоминаниях хорошо адаптированных благодаря ей субъектов;
  г) отсутствие матери может проявляться у тех людей у которых есть чувство, что мать ими пренебрегала;
       д) отсутствие матери также может говорить о том, что ребенок к ней не привязан, не удовлетворен своей жизненной ситуацией;
  е) отсутствие матери может быть связано с рождением младшего ребенка в семье и как следствие с «детронизацией (свержением с трона).

       1.2. Отец.
  а) присутствие отца в ранних воспоминаниях может наблюдаться в тех случаях, когда ребенок обращается к отцу из-за неудовлетворенности отношениями с матерью и/или в связи с рождением следующего ребенка;
   б) отец может присутствовать в ранних воспоминаниях избалованного ребенка восстающего против своего отца;

  в) отсутствие отца не анализируется

  1.3. Братья и сестры.
  а) присутствие в ранних воспоминаниях брата или сестры может свидетельствовать о детронизации;
  б) субъект находится в состоянии соперничества с сиблингом;
  в) присутствие братьев и сестер может означать несамостоятельность, зависимость от сиблинга;
  г) присутствие братьев и сестер также может означать развитие социальных чувств и сотрудничества.

  1.4. Двоюродные братья и сестры
  а) присутствие двоюродного брата или сестры того же пола – расширение поля социального действия, распространение его за пределы семьи;
  б) присутствие двоюродного брата или сестры противоположного пола – возможно, есть трудности во взаимодействии с противоположным полом.

  1.5. Бабушки, дедушки и остальные родственники. 
  а) присутствие бабушки, дедушки и/или остальных родственников может свидетельствовать о том, что они баловали ребенка;
  б) присутствие бабушки, дедушки и/или остальных родственников, но исключение остальных людей и как следствие недостаточная социальная адаптация.

  1.6. Посторонние, чужие люди: гости, друзья, соседи и пр.
   а) присутствие посторонних чужих людей (гостей, друзей, соседей) — ребенок осознает себя как часть общества, распространяет свой интерес за пределы семьи, сотрудничество, хорошая социальная адаптация исследуемого;
  б) посторонние люди как опасность;
   в) несамостоятельность и страх остаться одному.

  Тип события:

  1.   Опасность, несчастный случай, телесные наказания и т.п.: это может свидетельствовать о преувеличенной тенденции сосредотачиваться преимущественно на враждебной стороне жизни. «Чувство беспомощности, преувеличение опасности и трудности жизни, страх перед неудачей и провалом, страх, что не добьется успеха в жизни, концентрация внимания на опасности падения».
   2. Болезни и смерть: страх перед ними; часто присутствуют в воспоминаниях врачей, что является следствием стремления лучше подготовится к встречи с ними. Иногда такие дети начинают навязчиво интересоваться смертью.
   3. Проступки, кражи, сексуальный опыт и др.: указание на огромные усилия, для того чтобы избегать их в дальнейшем;
   4. Новые жизненные ситуации. Воспоминание о первом посещении детского сада или школы, показывает, какое большое впечатление оказывают на человека новые жизненные ситуации.
   5. Ситуация оценки со стороны окружающих.
   Оценка поведения субъекта:

  Отъединенное – общительное
  Пассивное – активное
  Враждебное – доброжелательное
  Зависимое – независимое

  Эмоциональное переживание среды субъектом:

  Угрожающая – дружественная
  Отвергающая – принимающая
  Утратил уверенность в себе – уверен в себе
  Угнетен – радостен
  С ним дурно обращаются – с ним хорошо обращаются

  Исследование цели.

  Активность-пассивность субъекта:
  Активный подход — субъект сам решает совершить какое-либо действие
  1. Инициативное преследование цели.
  2. Исследование цели путем установление собственных правил и игнорирование барьеров.
  3. Преследование цели с помощью окольных, фиктивных или тщательных усилий.
  Пассивный подход — это действие является результатом решений или действий других людей.
  1. «Ведомое» преследование цели, когда не принимается ничего такого, что превышало бы требование ситуации.
  2. Пассивное сопротивление – субъект подчиняется с завистью и враждебностью прилагает минимальные усилия.
  3. Субъект действует без уверенности в собственном стремлении чего-то добиться, он в сомнениях и депрессии, внутренне уже оставил надежду.

  Способ восприятия ситуации субъектом. Преобладающий вид чувствительности.

   У ребенка, который страдал от трудностей со зрением и который научил себя смотреть более тщательно, мы обнаружим склонность к зрительным запечатлениям. Его воспоминания будут начинаться со слов: «Я увидел вокруг себя» — или с описания предметов различного цвета и формы.
   Ребенок, у которого были трудности с движением и который хотел ходить, бегать или прыгать, выкажет эти интересы… События, запоминаемые из детства, должны быть очень близкими к основному интересу индивидуума; а если мы знаем его главный интерес, то мы знаем его цель и стиль жизни. Поэтому ранние воспоминания так важны в профессиональном консультировании.
   Часто бывает, что дети или взрослые интересуются какими-то вещами потому, что они их выстрадали. …Вот случай с человеком, страдающим астмой. Он был туго перевязан на уровне легких в детстве в связи с каким-то недомоганием и в результате развил в себе необычайный интерес к способам дыхания.
  Некоторые люди настаивают на том, что самый важный орган — это желудок, и мы обнаружим, что и в этих случаях ранние воспоминания будут соответствовать более поздним проявлениям этого убеждения.
  Зачастую мы узнаём и о других интересах — например, зрительных, слуховых или моторных, — что дает нам ключ к неудачам в школе, ошибкам в выборе профессии и указывает на род занятия, который больше соответствует подготовке данного человека к жизни.
  То, что он был избалованным ребенком, раскрывается тем фактом, что в ситуации присутствует озабоченная мать.

  2-й этап — предлагается прочитать все гипотезы, записанные на I этапе, и вычеркнуть те из них, которые опровергаются какими-либо другими элементами воспоминания.
  Комплекс неполноценности» и анализ ранних воспоминаний

  3-й этап — предлагается сосредоточиться удобным для себя способом и попытаться постичь формулы жизненного стиля автора воспоминаний. Работать поначалу лучше в режиме мозгового штурма — продуцировать любые идеи и записывать их, не критикуя.
  Затем на основе анализа этих идей должна быть выведена отточенная формула жизненного стиля, начинающаяся со слов, предложенных Адлером, например: «Жизнь — это…» или: «Жить — значит…».
  Вообще, прочитать чужое раннее воспоминание — значит головокружительно близко подойти к постижению сути другого человека. Однако это субъективное ощущение должно остаться диагностической тайной.
  4-й этап анализа, мы переходим к  исследованию вместе с автором ранних воспоминаний той жизненной формулы, которую мы составили, — то это означает, что от диагностической, исследовательской задачи мы переходим к задаче психотерапевтической, а это требует уже другого договора с клиентом, других условий и других методов работы.
  Схема контент-анализа ранних воспоминаний, в основе которой лежат их пространственная организация и паралингвистические параметры. Она включает выделение и оценку ряда элементов воспоминания:
   1) характеристика «психологического пространства»:
  а) его объем: суженный (например, комната, детская кроватка) — расширенный (например, улица, двор);
  б) его насыщенность определенными объектами: действующими реальными персонажами, вербально обозначенными, но отсутствующими в описанной сцене персонажами (например, «мамы нет»), а также объектами живой и неживой природы (например, радио, машина, песня);
  в) положение в пространстве главного персонажа (ребенка) и других персонажей, обозначенных объектов: степень их удаленности друг от друга, наличие связующих (например, дорога, телефон) или разделяющих элементов (например, борт коляски, стены комнаты);
  2) активность субъекта в организации своего «психологического пространства»:
  а) степень активности;
  б) способы преодоления разобщенности или достижения автономности (включая психологическую цену применения этих способов);
  в) направленность на совместную деятельность: наличие «Я-ситуации» (ребенок не включен во взаимодействие с другими персонажами) или «Мы-ситуации» (ребенок взаимодействует с другими персонажами);
  3) типичные психологические затруднения и их отражение в характере осознавания и стиле их разрешения;
  4) особенности эмоционального реагирования: вербализация переживаний и степень их осознания, динамика эмоций, эмоциональный фон.

  Стадии психосексуального развития и соответствующие им темы ранних воспоминаний .
  Психосоциальные (психосексуальные) стадии развития
  A. Оральная стадия. Темы воспитания, удовлетворения желаний — или недоверия и лишения чего-либо.
  B. Анальная стадия. Темы бунтарства, неподчинения, нанесения вреда себе или другим — или послушания, чистоплотности, заботы об имуществе
  C. Фаллическая стадия. Темы получения удовольствия от власти и силы, или боязни наказания за это удовольствие, или сексуальные темы
  D. Эдипова стадия. Темы вражды, соревнования или гармоничных действий в семейном треугольнике
  E. Латентная стадия. Темы какой-либо совместной со сверстниками активности; принятия или отвержения группой; индивидуальных достижений.

   

 

Юнгианский подход к сновидениям

В юнгианском подходе к толкованию сновидений выделяются три главных момента:

 • ясное понимание деталей сновидения, как таковых;
 • сведение воедино ассоциаций и амплификаций в определенный порядок на одном или более из трех уровней — личном, культурном и архетипическом, и
 • помещение амплифицированного сна в контекст жизненной ситуации сновидца и в процесс его индивидуации.

Существуют, как уже указывалось, много неинтерпретативных применений сновидений, таких как гештальт-разыгрывания разнообразных мотивов снов, ведущих к пониманию комплексов, символически представленных в сновидении, но они совсем необязательно высвечивают значение самого сновидения, которое всегда должно быть рассмотрено на фоне текущей жизни сновидца.

Ясное понимание уточных, деталей запомнившегося сна существенно в смысле минимизации опасности редукционизма. Если анализанд просто сообщает <Мне приснилась работа>, то остаётся неясным, действительно ли во сне возникла каждодневная рабочая ситуация или же здесь использовалась рутинная событийность для того, чтобы символизировать внутренние психические процессы. Сказать <Мне снилась работа> -равносильно если сказать что пьеса <Гамлет> посвящена <семейным отношениям>. Без пристального внимания к внутренним взаимоотношений образов сновидения (в особенности в сериях снов) аналитик оказывается перед опасностью спроектировать свою собственную теорию на материал пациента. Если аналитик убежден, что межличностные отношения обладают первостепенной важностью, то ему слишком легко <увидеть> в фигурах сновидения связь с теми или иными людьми во внешнем мире. Аналогичным образом чрезмерный акцент на переносно-контрпереносной связи (искажение взаимоотношения пациент — аналитик, основанное на бессознательной динамике у обоих) может привести к тому, что слишком много сновидений будет интерпретироваться в терминах аналитической ситуации. Форма редукционизма, к которой наиболее склонны аналитики-юнгианцы,- это то, что можно назвать архетипическим редукционизмом. Так как все комплексы возведены из архетипической сердцевины, то всегда возможно переамплифицировать мотив сновидения в сторону архетипического значения с сопутствующей опасностью замещения архетипическими (часто очаровывающими) амплификациями напряжений индивидуационного процесса В собственной жизни сновидца. Вопросы, требующие полного выяснения всего, что касается

сна, схожи с теми, которые обычно используются для прояснения любой ситуации в обычной истории болезни. К примеру, если пациент рассказывает доктору о боли, то существует много дополнительных деталей, которые необходимо уточнить, например:

боль постоянная или периодическая? Если периодическая, то какова частота ее появления? Боль острая или тупая? Появляется ли она в одном или в нескольких местах? Если в нескольких, то нс кажется ли, что она начинается в одном месте, а отдает в других? Что усиливает боль? Что ее облегчает? Мешает ли она пациенту спать? и так далее.

Предположим, анализанд сообщает, что во сне он увидел черепаху. Каков размер этой черепахи? Какого она цвета? Спокойная по виду, спящая или активная? Наблюдаются ли еще какие-нибудь необычные признаки? Я сам видел во сне черепах до пятидесяти метров в диаметре, правда, видел и маленьких величиной в несколько дюймов. Но маленькая черепаха оказалась способной подпрыгнуть на три фута (приблизительно около метра,- В.З.) вверх и проглотить одним глотком довольно большой кусок ростбифа. Черепаха — это не просто черепаха!

Амплификация образов

Амплификация образа сновидения аналогична <счистке> трех слоев комплекса. В первом обнаруживаются личные ассоциации — где данный образ появился в жизни пациента, что он думает об этом образе, как он его чувствует, ощущает и т. д. Эти ассоциации обнаруживают природу комплекса, как он развивался вокруг архетипической сердцевины. Например, во сне может появиться человек, знакомый сновидцу, и здесь встает вопрос: должен ли этот образ сна рассматриваться объективно (относиться к реальному лицу во внешнем мире) или же субъективно (использование другого лица для персонификации какой-либо части собственной психики сновидца). Практически, знакомые люди, места или события вполне вероятно <заносят> в сон объективный смысл, но они могут также относиться к интрапсихическим реалиям сновидца, в особенности когда они сопровождаются сильным эмоциональным настроем. Разумеется, резонно всегда иметь в виду обе возможности, но в клинической работе со снами с позиций юнгианского подхода акцент всегда делается на интрапсихическую значимость образов сна.

<Средний слой> комплекса содержит образы более культурного порядка или трансперсональные, такие как правило красного сигнала светофора, означающего СТОП; белый цвет брачного наряда; Президента, олицетворяющего управляющий центр в государстве, и т. д. Культурные амплификации зачастую известны сновидцу на сознательном уровне, но могут оказаться не упоминаемыми спонтанно. Если сновидец выражает согласие в случае предложенной ему аналитиком возможной культурной амплификации, то ее можно с уверенностью рассматривать, как потенциальную составляющую комплекса, обусловившего данный образ сновидения.

Третий, архетипический, уровень амплификации характеризует юнгианское дополнение в общее пространство толкования сновидений. Архетипы сами по себе невидимы и являются попросту некоей тенденцией структурировать опыт определенным образом. Любой образ, структурированный архетипом, становится образом этого архетипа (хотя всегда передающий меньше, чем целокупная потенциальность архетипа). Архетипические образы в сновидениях часто не распознаются, потому что: 1) аналитик может быть не осведомлен о мифологическом или архетипическом значении определенного мотива; и 2) поскольку любой повторяющийся человеческий опыт может быть архетипическим, многие архетипические элементы слишком <намозолили глаза>, чтобы привлекать к себе внимание.

Архетипические образы — это те образы, которые утвердили свою значимость на достаточно большом количестве людей в течение достаточно длительного времени, чтобы стать общепринятой частью большой символической системы — часто изображаемые в фольклоре, запечатленные в сказке, мифе или религиозной системе, архаические или продолжающие жить и сейчас. Психика многих людей способна <отфильтровывать> архетипический образ.

В клиническом сеттинге (лечебном процессе) вовсе не обязательно, по моему мнению, делать интерпретации на архетипическом уровне, чтобы провести доброкачественное толкование сновидения. Правда, встречаются случаи, когда архетипическая интерпретация гораздо более значима, чем толкование на индивидуальном уровне. Распознание архетипических образов, неизвестных сознательному разуму сновидца, может приоткрыть важное теоретическое окно в глубины природы психического и обеспечить более здоровую перспективу в наших личных каждодневных драмах.

Контекст сновидения

Сновидение следует <прочитывать> в контексте текущей жизни сновидца. Юнг чувствовал, что сновидения наиболее часто оказывались компенсаторами сознательной позиции это, предлагая точку зрения (часто более содержательную), противоположную установке господствующей эго-идентичности. Эго всегда обладает ограниченным взглядом на реальность, в то время как сон проявляет тенденцию к увеличению это (хотя фактическое увеличение может временно потребовать более узкого или более сфокусированного информирования). Помещение сна в контекст жизни сновидца вовсе не поддерживает облегченное <прочтение> или получение <ключа> к пониманию будущего действия. Точно также, принимая сон в качестве подтверждения текущей сознательной позиции сновидца, очень легко в большинстве случаев упустить компенсаторную информацию, которую содержит сновидение. Существует общее правило: если вы уже знаете, что — как вам кажется,- говорит сон, то вы упустили его значение.

Когда толкование сновидений делается установившейся практикой в психотерапии, контекст на протяжении серии снов также развивается, и появляется возможность увязывать образ в текущем сновидении с аналогичным образом в сновидениях предшествующих. Связанные, но различные образы могут рассматриваться как разные виды того же самого комплекса, часто принося дополнительные подсказки к выявлению смыслов, лежащих в их основе. Существуют и другие <заповеди> в толковании сновидений, но эти три вышеописанных базовых направления составляют саму суть.

Последующие разборы специфических примеров снов наряду с собственным опытом аналитика или врача будут способствовать пониманию того, как эти принципы применимы в реальной практике. Некоторые сновидения весьма легко укладываются в классическую драматическую структуру — ситуация, проблема и осложнение, кульминация и результат. В таких сновидениях часто возможно проследить неожиданные связи между сценами,- когда последующая сцена имеет своей, в некотором смысле, <причиной> действие это сновидения в сцене предшествующей. Это особенно важно при наблюдении активности (или ее недостатке) эго сновидения, часто предлагающего непосредственные параллели в бодрствующей жизни. В общем, активность сновидения, имеющая место без участия эго сновидения (или с участием эго сновидения в качестве внешнего пассивного наблюдателя), также имеет отношение к <внешнему> — то есть бессознательному — в бодрствующей жизни сновидца

Связанные образы в серии сновидений

Прогресс в разрушении невротического паттерна часто может сопровождаться соответствующими сновидениями, растягиваясь далеко за пределы собственно лечебного периода и продолжаясь месяцы, а иногда и годы. Женщина с отмеченными нарушениями в ранней семейной жизни продемонстрировала такие изменения. Будучи ребенком, она являлась принципиальным источником эмоциональной поддержки отцу-алкоголику. Если она не пыталась позаботиться о нем, то чувствовала вину. Ее мать была благовоспитанной, образованной женщиной, поддерживавшей высокие стандарты знания для девочки, но не давшей ей сколь-нибудь достаточной эмоциональной поддержки. Когда она обратилась к психотерапевту за помощью по поводу своих проблем в браке, то, в конце концов, решилась на развод, а впоследствии оказалась в сексуальной связи со своим бывшим психотерапевтом, за которого затем вышла замуж. И все это лишь для того, чтобы пережить повторение сексуальной невосприимчивости, которую она чувствовала в первом браке. Попытки полового контакта часто приводили ее в бешенство. Позже она предприняла аналитическую терапию (по Юнгу). И в групповой психотерапии, и в индивидуальном анализе она проявляла готовность помочь и интеллектуальную проницательность, хотя стойкие психосоматические проблемы (всегда связанные с эмоциональными факторами) вынуждали ее к частым госпитализациям.

Очень показательный инцидент произошел на одном из первых занятий в групповой психотерапии: она, как обычно, демонстрировала свою готовность помочь и проницательность относительно себя (схожую с ее связью с отцом), но когда мужчина, член группы, отказался от ее помощи, она взорвалась внезапным гневом, впервые показав свой подспудный гнев (связанный с ее депрессией). Примерно в это же время ей приснилось:

Собака-сука с двумя подрастающими щенками, повисшими на ее сосках, тащится по улице. Один из щенков оторвался от матери и попал под автомобиль. Щенок взорвался наподобие бомбы.

Этот поразительный образ взрывающегося щенка стал символом проблемы ее зависимости и связанного с ней бессознательного гнева. Многие ситуации в бодрствующей жизни могут быть связаны с ее бессознательной идентификацией либо с самим лицом, истощившим свою заботу о других (жертвующая собой мать), либо со вспышкой гнева, накопившегося в результате ее собственной зависимости (взрывающийся щенок) — поскольку в любом случае потребности зависимости никогда полностью не удовлетворимы и потому они не позволяли ей достичь собственной взрослой зрелости и независимости.

После второго развода она продолжала свой анализ, но некоторое время избегала любых личных контактов с мужчинами. Как раз в этот период ей снился сон:

Я нахожусь в египетском помещении, напоминающем одно из тех, которые есть в пирамидах. На возвышении — алтаре или погребальном постаменте — находится египетская принцесса-роженица, она собирается рожать. В основании возвышения меня насилует некто [фигура отца], который удерживает меня, тогда как я порываюсь вырваться. Я надеюсь, что женщина родит и тогда придет ее муж, он увидит совершающееся насилие и спасет меня.

Из этого сна становилось ясно, что отцовский комплекс в ее психологии был гораздо более активным, нежели конфликтная взаимосвязь с матерью. Сон также показывал возможность новой жизни (предстоящее рождение), предлагая изменение, инициируемое не эго, а тем, что потенциально могло привести к спасению сновидца от бессознательного паттерна, символизируемого во сне инцестом с отцом.

Знаменательно, что вскоре после этого сна женщина вступила в сексуальную связь с мужчиной, чья жена участвовала в сновидении в роли египетской принцессы,- несомненная проекция внутреннего спасителя сновидицы на реального мужчину. После краткого периода счастья, их отношения закончились, и она погрузилась в глубокую депрессию, которая — как она знала — была не совсем связана с внешней <ситуацией треугольника>. Через какое-то время ей приснилось:

Я преподношу своей матери подарок, и мать реагирует также, как она всегда это делала в реальности — все, что бы я ни преподносила ей, она не любила. Я никогда не могла сделать ей приятное. И тут я поняла, почему ей не было приятно — она была мертвой! Рядом присутствовал доктор из одной мыльной оперы; я видела всю ситуацию такой, какой она была в моем первом замужестве, когда мои дети были маленькие. А доктор был хороший и заботливый.

Хотя, казалось, этот сон указывает на новый уровень осознанности, связанный со <смертью> материнского комплекса, в клинической депрессии этой женщины мало что изменилось. Она боролась с мыслью переехать в другой город подальше от этого мужчины, который все еще терзал ее мысли. В это время ей приснилось то, что указывало на поворотный пункт в ее неврозе. Накануне она пребывала в жесточайшей депрессии, страдая также и от своих психосоматических проблем. На следующее утро, как она описывает, ее состояние было <гипоманиакальным>, и одновременно она чувствовала себя счастливой и (что самое важное) не ощущала никакого психосоматического дискомфорта, обычно ее мучившего. Вот этот сон:

Я в комнате со своей матерью [которая в предыдущем сне была мертвой, и была умершей в действительности]. Я умоляю какого-то мужчину совокупиться со мной. Он не слишком этого желает, но соглашается, потому что, как он говорит: <Это в последний раз>. Сцена меняется, и я вижу лужу крови с чем-то, что находится в ней: то ли мертвым ребенком, то ли мертвой собакой. Зрелище ужасное, но отчасти все правильно, поскольку все это умерло в любом случае.

Ее просьба к мужчине о совокуплении указывает на предыдущее нераспознанное желание, которое было пережито только в виде изнасилования. Ее ассоциация с <ребенком или собакой> относима к предшествующему сну о взорвавшемся щенке. Ощущение, что отцовский комплекс, лежащий в основе ее невротических проблем, исчез, отразилось в словах мужчины во сне: <Это в последний раз>. Резкое исчезновение докучавших ей психосоматических симптомов подкрепляет толкование сна, указывая на реальное изменение в паттерне комплексов, паттерне объект-отношения, по всей видимости, являющемся схемой двух ее основных невротических идентификаций: либо попечителя, либо (как здесь) того, кто чувствует зависимость от других. Присутствие матери предполагает участие и материнского комплекса, но эта проблема активным фокусом сновидения не является, так как она не в фокусе и в сновидении о египетской принцессе. Есть ощущение, что смерть <ребенка или собаки> связана с <последним разом>, как если бы это была собака, ассоциируемая с взорвавшимся щенком, который представляет проблему ее зависимости..

Неопределенность того, относится ли совершающееся к ребенку (который может обозначать смерть реальных человеческих возможностей) или к собаке (предполагающее жертву животного инстинкта, который позже мог бы появиться вновь в человеческой форме), разрешилась, по всей вероятности, сном, который приснился ей в следующую ночь:

Два предмета снились мне всю ночь таким образом, будто они то входили, то выходили из моего поля зрения. Один был мертвым раздавленным тараканом с множеством ног вокруг своего плоского тела. [Похожий рисунок она видела у одного ребенка, изображавшего солнечный круг с множеством лучей вокруг]. Другой, рядом с тараканом, был мертвой мышью, аккуратно завернутой в маленькое одеяло. У мыши были большие голубые проникновенные глаза, почти как у человека.

Ассоциация с тараканом принадлежит к одной из самых отвратительных вещей в мире: <огромному хоустонскому таракану>. Женщина заметила, что рисунок содержал <избыток ног>. Форма таракана напомнила ей историю о <сказочной собаке>, очень популярную в бытность ее подростком (когда было много тесного общения с отцом). Она помнила книжку с картинкой собаки на своей кровати, где собачья <шерсть> торчала радиально наподобие тараканьих ног. Эти и другие образные ассоциации сна дают основание считать, что в предшествующем сне скорее была мертвая собака, а не ребенок. Основания к этому такие: если ее психическое связано с теми же самыми констеллированными комплексами в обоих снах, то показанное мертвым в одном сне, может быть показано мертвым и в другом, хотя само изменение в образной структуре выражает нюансы комплекса, представленного различными образами; поскольку <мертвые вещи> во втором сне явно не относятся к человеческому (хотя мышь имеет глаза, напоминающие человеческие), то вероятно предположение, что предшествующий сон изобразил скорее смерть собаки, а не смерть человеческого потенциала, символизируемого мертвым ребенком.

Эта серия снов иллюстрирует ряд важных моментов в клиническом толковании сновидений. Первый, последовательность связанных образов сновидения, позволяет ощутить прогностическое улучшение, равно как и дать понимание образов, которые в противном случае могли бы остаться двусмысленными или не ясными вообще. Второй, образы в серии сновидений, похожи, но не идентичны, — <собака>, <ребенок или собака>, раздавленный <таракан> и <мертвая мышь> — показывая, что различные образы могут репрезентировать один и тот же комплекс, лежащий в их основе. (Фактически, мертвая мышь с человекоподобными глазами может также ассоциироваться с более ранним сном, в котором эго сновидения приготовило <большую рыбу с человеческими глазами>; здесь налицо евхаристические коннотации, предполагающие самопожертвование при осуществлении помощи другим).

Третий, изменение в природе или характер сновидений, совпадает с увеличением активности со стороны эго сновидения. Кажется очевидным, что, хотя и не оставаясь неизменным (каковым не является и любое <правило> в толковании сновидений), это разрешение констеллированных структур сновидения часто сопровождает действие эго сновидения, даже если само <действие> во сне является простым изменением в установке, не говоря уже о физической деятельности. Четвертый — серия снов иллюстрирует, каким образом эго сновидения становится прогрессивно более вовлеченным в структуру невротического комплекса, изображенного в сновидениях: в сне со взрывающимся щенком эго сновидения — просто пассивный наблюдатель; во сне с египетской принцессой эго сновидения стремится действовать, но не может;

в сновидении с просьбой к мужчине о совокуплении, эго сновидения, наконец, становится активным. Может ли это быть той активностью, которая <вынуждает> мужчину заявить, что <это в последний раз> и <приводит> к смерти таракана и мыши? (Здесь попросту встает вопрос о причине и следствии в сновидениях, поскольку определенных ответов на этот счет пока нет). Обширная серия снов этой женщины (из которой представленные здесь выбраны чисто интуитивно) наилучшим образом смотрится как репрезентация устойчивой структуры комплексов сексуализированной формы господства — подчинения. Эго сновидения (и бодрствующее эго) в зависимости от момента идентифицируется то с одним, то с другим полюсом паттерна. По мере того, как эта серия двигалась в направлении основного клинического улучшения, она закончилась не на каком-то витке колебаний между полюсами данного паттерна, а <смертью> самого паттерна, что, психологически, указывало на депотенциацию комплекса, лежащего в его основе.

Завдання: проаналізуйте сон або цикл снів.

Почати аналіз варто з детального опису сновидіння, не нехтуючи нічим. Підхід до кожного сну повинен бути відстороненим, наче це не власний сон, а чужий. Потрібно дізнатися все про символи, що зустрічаються у снах, але починаючи аналіз – все забути. Кожен сон нехай буде новим листом, tabula rasa.

Далі варто звернутися до ампліфікації образу сновидіння, що аналогічно «розбору трьох шарів сну. У першому виявляються особисті ассоціації – де даний образ з’явився в житті пацієнта, що він думає про цей образ, як він його відчуває. «Середній шар» містить образи більш культурного порядку або трансперсональні (такі як правило червоного сигналу світлофора, що означає СТОП; білий колір шлюбного вбрання). Третій, архетипічний, рівень ампліфікації характеризує юнгіанске доповнення в загальний простір тлумачення сновидінь. Архетипічні образи – це ті образи, які ствердили свою значимість на досить великій кількості людей протягом досить тривалого часу, щоб стати загальноприйнятою частиною великої символічної системи – це часто зображувані у фольклорі, викарбувані у казці, міфі чи релігійної системі, архаїчні образи, що продовжують жити і зараз .

Далі дивимося на сон і виписуємо загальну ідею, якщо така є. Процес виписування також важливий і не варто ним нехтувати, роблячи розбір усно. Дивимося більш детальніше і виписуємо теми, які виникли. Наступне: безглуздості, невідповідності в кожній темі. Намагайтесь їх розгледіти, зіставити з щоденним життям, запитайте себе: буває так у щоденному житті? Наступний крок: кількість персонажів, їх стать, їх «національна» приналежність, одяг, зовнішність. Відмежуйте знайомих від незнайомих, подивиться, яку функцію вони несуть по відношенню до сюжету. Формулюйте пропозиції так, як якщо б розповідали події маленькій дитині. Випишіть всі присудки, в ряд, окремо від сну. Присудки — це дії. Іноді вони відображають щоденне життя і стан. Аналіз минулих снів також допомагає зрозуміти деякі аспекти, що були пропущені в аналізі, а також вибудувати приблизний ряд подій, що розвиваються.

К. Юнг стверджує, що «в несвідомому самому по собі немає вибухонебезпечних речей, якщо тільки гордовита або боягузлива свідомість не нагромадило їх там». З цих причин він взяв за правило задавати при кожному тлумаченні питання: яка свідома установка компенсується цим сновидінням? Тобто сон інтерпретується в тісному взаємозв’язку із станом свідомості. Тільки керуючись свідомою установкою, можна визначити, який яке значення слід надати несвідомому змістові.

Питання:

 1. Задача аналітичної психотерапії.
 2. Які риси аналітичної терапії відрізняють підхід від психоаналізу З. Фрейда?
 3. Сутність аналізу сновидінь. Яка мета аналізу сновидінь за К. Юнгом?

Література:

 1. Фрейджер Р., Фэйдимен Д. Личность. Теории, упражнения, эксперименты. – СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2004. — 608 с.
 2. Холл Дж. А. Юнгианское толкование сновидений. – СПб., 2008. – 168 с.
 3. Юнг К.Г. Воспоминания, сновидения, размышления. — Киев, 1994. – 86 с.